MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi, MYK Belge sorgulama ve MYK Belgesi ile alakalı gerekli bilgileri bu makalemizde bulabilirsiniz..

Günümüzde tehlikeli işler veya tehlikeli mesleklerin sayısı oldukça artmıştır. Tehlikeli mesleklerin birçoğunda mesleki yeterlilik belgesi talebi bulunur. Myk eğitimi almış ve istenen belgelere sahip insanlar aranmaya başlamıştır. Bu belgeyi alabilmek için myk tarafından yetkilendirilmiş birçok kuruluş bulunmaktadır.

Kalite güvencesinin sağlandığı bir sistem ile bazı ölçme değerlendirmeler sayesinde kişi belgeye sahip olmaktadır. Belgelendirme kuruluşları ulusal yeterlilikteki esasları önde tutarak bu testlerin sonucunda başarılı gördüğü bireylere bu belgeyi vermektedir. Bu belge sayesinde kişi aranan yeterlilikte bilgi ve beceri sahip olduğunu kanıtlamış olur.

Mesleki yeterlilik belgesinin yadsınamaz derecede avantajı bulunmaktadır. İşsizliğin azalması, ülke ekonomik durumu ve istihdamın sağlanması için çeşitli katkılar bulunmaktadır. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin ulusal yeterlilikte olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Myk mesleki yeterlilik belgesi, çalışacak olan bireylerin tanımlanmış esaslar üzerine yürütülen, ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılarak yetkinlik kontrolü sağlanan bir belgedir.

Ölçme ve değerlendirme sürecinde başarılı olan kişilere bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda mesleki yeterlilik kurumu myk tarafından verilir. Myk tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme, kalite güvencesi sağlanarak ve uluslararası personel belgesi standardına göre akredite edilmiş olmaktadır. Belge, tarafsız tutarlı ve adaletli olarak yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere gönderilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Çalışacak olan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilmeleri için kendi mesleklerine ait bir ulusal yeterliliğin olması gerekmektedir. Meslek Yüksek Kurumu, ulusal yeterliliği sağlayan mesleklerde ölçme, değerlendirmenin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için yetkilenmiş belgelendirme kuruluşuna ihtiyaç duyar. Belge almak isteyen adaylar, almak istediği belgeleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama yerinden sorgulayarak öğrenebilir. Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme işleri ile tamamen yetkilendirilmiş olan belge kurumları yürütür.

Myk belgesi isteyen kişiler sınav başvurularını belge almak istedikleri belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Günümüzde birçok belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Ulusal yeterliliğe göre yürütülen sınavlarda başarılı olan bireylere taşınabilir MYK kimlik kartı düzenlenir. Buna ek olarak, özel meslek yeterlilik kursları da yönetmelikle beraber ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığından milli eğitim bakanlığına devredildi.

Destekleri Neler?

İşlerin tehlike ve çok tehlikeli olarak sınıflandırıldığını biliyoruz.Bu sınıflandırmalar dahilinde bazı işletmelerde  mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geldiği bilinmekte. Mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilen meslekler arasında güncel olarak 143 adet meslek bilinmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş olan bazı mesleklerde başarı sağlamış olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri, geçtiğimiz senelerde kararlaştırılmıştır. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununa göre yetkilendirilmiş sınavlar, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Bu karar, 20 Haziran 2015’de resmi gazetede yayımlanarak günümüze kadar gelmiştir. Teşvikler içerisinde çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Kobi’lerin, çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırmaları için mali destek sağlanmaktadır.

Bu teşvikler kapsamında, kobi çalışanlarına KOSGEB’in 10.000tl’ye kadar destek verdiği görülmektedir. Teşviklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu arasında bir işbirliği de gözlenmiştir.

Teşviklerde MYK-SGK-İŞKUR İşbirliği

Teşviklerde MYK-SGK ve İŞKUR arasında bir işbirliği gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda MYK-SGK web servisi kurulmuştur. Bu web servisi 6111 sayılı kanun kapsamında uygulanan mesleki yeterlilik belgesi sahibi bireylerin işverenleri için avantajlıdır. İşverenlerin 48 aya varan işveren primleri devlet tarafından karşılanmaktadır ve internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. MYK sitesi aracılığıyla kanunda belirtilmiş olan şartları taşıyan tüm myk belgesi sahipleri sisteme iletilmektedir.

Myk belge sorgulama yapmak isteyen bireyler myk belge sorgulama sistemi aracılığıyla bilgilerine ulaşabilirler. Sisteme iletilen bu bilgiler sayesinde işverenler, prim muafiyetinden belge ibrazı ile başvuru zorunluluğunda kalmayacaklar.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmet talep etmek için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Siz, sosyal medya hesabımızı takip etmiyor musunuz?