Online Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Avantajları

NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Uzaktan Eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde kişilerin eğitim kurumuna gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Kolay Erişim İmkanı

Uzaktan Eğitim; gelişmiş araçlarla derslere kolay erişim imkanı sağlar.

İşlerinizi Aksatmaz

Uzaktan Eğitim; çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Ek Masraflardan Kurtulun

Uzaktan Eğitim; Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir?

Temel İsg Sertifikası; çalışanlara temel iş güvenliği kurallarını ve iş kazalarından nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmak amacıyla verilen bir sertifikadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

Çalışanların can güvenlikleri için çalıştıkları yerlerde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturur.
Çalışanların İş kazaları ve Meslek hastalıklarından korunması için önleyici tedbirler hakkında algı oluşturur.
Çalışan kişileri sadece kendi sağlığıyla kalmayı iş arkadaşlarının da sağlığı için destek olabileceğinin farkında olmalarını sağlar.
İşverenlerin daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlar.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir?

Günümüzde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde istihdamın artan bir eğilim göstermesi çalışma hayatına atılacak kişilere Temel İsg Sertifikası nı zorunlu kılmaktadır.  Peki Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir? 
Kendisi için farkındalık oluşturmak isteyen çalışanlar,
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
Staj Uygulamasına dahil olan stajyerler,
Temel İSG sistemi kurarak daha güvenli çalışma alanları hedefleyen işverenler,
Kişisel gelişim adına öğrenmeye hevesli herkes.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden bir İşveren mahiyetinde çalıştırdığı tüm çalışanlara Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek zorundadır.
Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Eğitimi sağlayan eğitim kurumlarından Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.

Temel İSG Eğitimi Ders İçerikleri Nelerdir?

1. Genel konular
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni,
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
İlkyardım
3. Teknik konular
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
Güvenlik ve sağlık işaretleri,
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma

Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metnindeki İşverenin genel yükümlülüğü bölümünde şu ifade yer almaktadır:
“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”
Yine aynı kanun metninde Çalışanların Eğitimi bölümde şu ifade yer almaktadır;
“İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.“

Temel İSG Sertifikası Kaç Yıl Geçerli?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi bir yıl.
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi iki yıl.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi üç yıl.

Temel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir?

Temel İSG Eğitimi ile alakalı yasal mevzuat dediğimizde karşımıza iki madde çıkıyor. Bunlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir?
  Temel İsg Sertifikası; çalışanlara temel iş güvenliği kurallarını ve iş kazalarından nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmak amacıyla verilen bir sertifikadır.

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?
  Çalışanların can güvenlikleri için çalıştıkları yerlerde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturur.
  Çalışanların İş kazaları ve Meslek hastalıklarından korunması için önleyici tedbirler hakkında algı oluşturur.
  Çalışan kişileri sadece kendi sağlığıyla kalmayı iş arkadaşlarının da sağlığı için destek olabileceğinin farkında olmalarını sağlar.
  İşverenlerin daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlar.

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir?
  Günümüzde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde istihdamın artan bir eğilim göstermesi çalışma hayatına atılacak kişilere Temel İsg Sertifikası nı zorunlu kılmaktadır.  Peki Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir? 
  Kendisi için farkındalık oluşturmak isteyen çalışanlar,
  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
  Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
  Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
  Staj Uygulamasına dahil olan stajyerler,
  Temel İSG sistemi kurarak daha güvenli çalışma alanları hedefleyen işverenler,
  Kişisel gelişim adına öğrenmeye hevesli herkes.

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden bir İşveren mahiyetinde çalıştırdığı tüm çalışanlara Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek zorundadır.
  Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Eğitimi sağlayan eğitim kurumlarından Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.

 • Temel İSG Eğitimi Ders İçerikleri Nelerdir?
  1. Genel konular
  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  İşyeri temizliği ve düzeni,
  İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  2. Sağlık konuları
  Meslek hastalıklarının sebepleri,
  Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  İlkyardım
  3. Teknik konular
  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  Elle kaldırma ve taşıma,
  Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  Ekranlı araçlarla çalışma,
  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  Tahliye ve kurtarma

 • Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metnindeki İşverenin genel yükümlülüğü bölümünde şu ifade yer almaktadır:
  “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”
  Yine aynı kanun metninde Çalışanların Eğitimi bölümde şu ifade yer almaktadır;
  “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.“

 • Temel İSG Sertifikası Kaç Yıl Geçerli?
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi bir yıl.
  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi iki yıl.
  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi üç yıl.

 • Temel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir?
  Temel İSG Eğitimi ile alakalı yasal mevzuat dediğimizde karşımıza iki madde çıkıyor. Bunlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.